bahasa JawaSunting

PelafalanSunting

Numeralia [jv]

loro ꦭꦺꦴꦫꦺꦴ (꧇꧒꧇)

Kosakata bahasa Jawa
krama: kalih
ngoko: loro
  1. (ngoko) dua
    • 1924, Mas Sutarja, Budi-Pakarti, Balé Pustaka, halaman 4:
      Ana bocah lanang loro aran: Budi lan Pakarti.
      Ada dua anak laki-laki bernama: Budi dan Pakarti.

ReferensiSunting

  • Poerwadarminta, W. J. S. (1939). Bausastra Jawa. Batavia: J. B. Wolters.