bahasa JawaSunting

PelafalanSunting

 • IPA: /kaleh, -lɪh/
Numeralia [jv]

kalih ꦏꦭꦶꦃ (꧇꧒꧇)

Kosakata bahasa Jawa
krama: kalih
ngoko: loro
 1. (krama) dua
  • 1934, Radèn Ridwan Katib Candhana, Serat Pasalatan Jawi, Porstenlandhen, halaman 12:
   ... tuwin wonten ingkang namung kalih rakangat, inggih punika salat subuh.
   ... dan ada yang hanya dua rakaat, yaitu salat subuh.

ReferensiSunting

 • Poerwadarminta, W. J. S. (1939). Bausastra Jawa. Batavia: J. B. Wolters.

bahasa BaliSunting

Numeralia [ban]

kalih

kalih

 1. dua