bahasa JawaSunting

Nomina [jv]

rega

Kosakata bahasa Jawa
krama: regi
ngoko: rega
  1. (ngoko) harga

ReferensiSunting

  • Poerwadarminta, W. J. S. (1939). Bausastra Jawa. Batavia: J. B. Wolters.