Adverbia

mungkin

  1. tidak atau belum tentu; barangkali; boleh jadi; dapat terjadi; tidak mustahil:
    dia tidak datang, mungkin ada halangan; tidak mungkin: tidak boleh jadi; mustahil; sedapat mungkin: sedapat-dapatnya; selekas mungkin: selekas-lekasnya
  Kata turunan
  Terjemahan[?]