bahasa Melayu sunting

Adverbia [mly]

mengantjem

Verba

mengantjem (me- + antjem; pasif: ku/kau/diantjem, terantjem)

  1. ejaan lama dari kata mengancam
    • 1921, Kwee Hing Tjiat Doea Kapala Batoe, Nauer & Dimmick, hlm. 6
      . gerakannja ombak serta segala bahaja laen jang bole mengantjem
  Terjemahan[?]