bahasa IndonesiaSunting

Nomina

kalimat (plural: kalimat-kalimat; posesif ku, mu, nya; partikel: kah, lah) ·

  1. Adalah sebuah gabungan kata-kata yang menerangkan suatu maksud tertentu dan diakhiri oleh titik (.), tanda seru (!), dan tanda tanya (?), dengan pengecualian pada judul tulisan yang boleh tidak diakhiri oleh tanda baca apapun.
  Terjemahan[?]