bahasa Indonesia Peranakan sunting

Nomina [pea]

kaadahan (ka-han + ada, posesif ku, mu, nya; partikula: kah, lah)

  1. ejaan lama dari kata keadaan
    • , Tjoe Bou San Pembalesan Kedji, Sin Po, hlm. 119
      Ia poenja kaadahan di itoe waktoe boleh dioepamaken seperti orang mengimpi: