bahasa Indonesia Peranakan sunting

Verba [pea]

diadaken (di- + ada + -ken; pasif: di, ku-, kau-, transitif: adaken, imperatif: lah)

  1. bentuk pasif dari mengadaken
  2. ejaan lama dari kata diadakan
    • 1921, Kwee Hing Tjiat Doea Kapala Batoe, Nauer & Dimmick, hlm. 44
      jang soeda diadaken oleh gouvernement Olanda boeat kasi soeara pada rahajat.