bahasa SpanyolSunting

Adjektiva [es]

crudo

  1. mentah
  2. kasar