Adjektiva [ su ]

beurat

Tatakrama bahasa Sunda
hormat: abot
loma: beurat
  1. (loma) berat
    Ku sabab rumasa beurat, Ujang teu daékeun mawa rérégan ti gigir kamerna.
    Karena merasa berat, Ujang tidak mau membawa gorden dari sisi kamarnya.