Adjektiva

berbahaya (ber- + bahaya)

  1. ada bahayanya; (mungkin) mendatangkan bahaya; (dalam keadaan) terancam bahaya:
    kanker dan tifus merupakan penyakit akut yang berbahaya
  2. (dalam keadaan) terancam bahaya:
    berbahaya sekali keadaannya, lukanya sangat parah
    Antonim: aman
Adjektiva

berbahaya (ber- + bahaya)

  Sinonim
  Frasa dan kata majemuk
  Terjemahan[?]