Makna Kelas
  1. pekerjaan yang bertalian dengan penyediaan air untuk pertanian dengan bendungan, bandar, terusan, dsb;
  2. proses, cara, perbuatan mengairi;
nomina (Q1084)