Nomina [he]

יום שבת

[maskulin]/feminin

יוֹם שַׁבָּת‎ [yom shabát]
  1. hari Sabtu
  Sinonim